Disco

Pastel sec sur toile
130 x 97 cm
© Denitsa ILCHEVA
2016