Plein soleil

Huile sur toile
165 x 148 cm
© Denitsa ILCHEVA
2017